• Thông tin tuyến & Biểu đồ giờ

    Hướng dẫn

    Từ ngày 01/09/2022 sẽ áp dụng Biểu đồ giờ mới, Quý khách vui lòng xem đường link bên dưới: