• visual image

  Liên hệ

  Bản đồ vị trí văn phòng:

  www.becamex-tokyu-bus.com/vi/map


  Bằng điện thoại

  Nếu quý khách có bất kỳ yêu cầu hoặc nhận xét về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng gọi 


  Bằng thư điện tử

  Nếu quý khách gửi thư điện tử cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hồi đáp trong vòng 3 ngày làm việc. Vui lòng điền vào mẫu dưới đây sau đó nhấn nút gửi.

  * Vui lòng nhập tên và địa chỉ thư điện tử