• TIN TỨC

    15/09/2016

    Trang web của chúng tôi đã được làm mới lại

    Chúng tôi xin thông báo rằng trang web của công ty chúng tôi đã được thiết kế lại hoàn toàn và được phát hành ngay bây giờ. Trong lần đổi mới này, chúng tôi đã cải thiện thiết kế và chức năng, nhằm giúp cho người đọc dễ hiểu hơn các thông tin chi tiết về chúng tôi.
    Chúng tôi sẽ cải thiện hơn nữa các nội dung để giúp người đọc sử dụng trang web dễ dàng hơn, một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của quý khách.