• Yellow Line

  hikari → ĐHQTMĐ → Nhà ở an sinh XH Định Hòa (No.67)

  Bus Stop Name Time-table
  hikari (No.1) Open PDF
  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương Open PDF
  Aroma – Lê Duẩn Open PDF
  Đại học Quốc tế Miền Đông – Trạm số 1 Open PDF

  Nhà ở an sinh XH Định Hòa → ĐHQTMĐ → hikari (No.67)
  Nhà ở an sinh XH Định Hòa → ĐHQTMĐ → Nhà ở an sinh XH Định Hòa (No.66)

  Bus Stop Name Time-table
  Nhà ở an sinh xã hội Định Hòa Open PDF
  Đại học Quốc tế Miền Đông – Trạm số 3 Open PDF
  Đại học Quốc tế Miền Đông – Trạm số 2 Open PDF
  Đại học Quốc tế Miền Đông – Trạm số 1 Open PDF
  Aroma – Lê Duẩn Open PDF
  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương Open PDF