• Pink line

  hikari → UBND Thị Xã Bến Cát (No.70)

  Bus Stop Name Time-table
  hikari Open PDF
  Sảnh sau trung tâm hành chính Open PDF
  Trường Quốc Tế Việt Hoa Open PDF
  MIDORI PARK Open PDF
  Nhà ở an sinh xã hội Hoà Lợi – Trạm số 1 Open PDF
  Trạm xăng Phụng Tân Tiến Open PDF
  Ngã tư NE8 – Nguyễn Văn Thành Open PDF
  Lốp xe Kumho Việt Nam Open PDF
  Bưu điện KCN Mỹ Phước 3 Open PDF
  CLB Bóng Đá Becamex BD Open PDF
  Trạm xăng Thới Hoà Open PDF
  EcoLakes Mỹ Phước Open PDF
  Giáo Xứ Thới Hoà Open PDF
  Trường Tiểu Học Duy Tân Open PDF
  Bến xe Bến Cát Open PDF
  Cảnh Sát PCCC Số 4 Open PDF
  UBND Phường Mỹ Phước Open PDF
  Bệnh Viện Đa Khoa Mỹ Phước Open PDF
  Golden Center City Open PDF

  UBND Thị Xã Bến Cát → hikari (No.70)

  Bus Stop Name Time-table
  UBND Thị Xã Bến Cát Open PDF
  Golden Center City Open PDF
  Bệnh Viện Đa Khoa Mỹ Phước Open PDF
  UBND Phường Mỹ Phước Open PDF
  Cảnh Sát PCCC Số 4 Open PDF
  Bến xe Bến Cát Open PDF
  Trường Tiểu Học Duy Tân Open PDF
  Giáo Xứ Thới Hoà Open PDF
  EcoLakes Mỹ Phước Open PDF
  Trạm xăng Thới Hoà Open PDF
  CLB Bóng Đá Becamex BD Open PDF
  Bưu điện KCN Mỹ Phước 3 Open PDF
  Lốp xe Kumho Việt Nam Open PDF
  Ngã tư NE8 – Nguyễn Văn Thành Open PDF
  Trạm xăng Phụng Tân Tiến Open PDF
  Nhà ở an sinh xã hội Hoà Lợi – Trạm số 2 Open PDF
  MIDORI PARK Open PDF
  Trường Quốc Tế Việt Hoa Open PDF
  Sảnh sau trung tâm hành chính Open PDF