• Green Line

  hikari → Chợ Phú Chánh → Nhà ở an sinh xã hội Hòa Lợi (No.68)

  Bus Stop Name Time-table
  hikari (No.3) Open PDF
  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương Open PDF
  Trường Quốc tế Việt Hoa Open PDF
  MIDORI PARK Open PDF
  Chung cư The View Open PDF
  Phố thương mai Uni-town Open PDF
  Chợ Phú Chánh Open PDF
  VSIP2 Thống Nhất – Đường số 2 Open PDF
  VSIP2 Thống Nhất – Đường số 4 Open PDF
  VSIP2 Thống Nhất – Dân Chủ Open PDF
  VSIP2 Dân Chủ – Thống Nhất Open PDF
  VSIP2 Dân Chủ – Vành Đai 1 Open PDF

  Nhà ở an sinh xã hội Hòa Lợi → Chợ Phú Chánh → hikari (No.68)

  Bus Stop Name Time-table
  Nhà ở an sinh xã hội Hòa Lợi – Trạm số 1 Open PDF
  Nhà ở an sinh xã hội Hòa Lợi – Trạm số 2 Open PDF
  VSIP2 Dân Chủ – Vành Đai 1 Open PDF
  VSIP2 Dân Chủ – Thống Nhất Open PDF
  VSIP2 Thống Nhất – Dân Chủ Open PDF
  VSIP2 Thống Nhất – Đường số 4 Open PDF
  VSIP2 Thống Nhất – Đường số 2 Open PDF
  Chợ Phú Chánh Open PDF
  Phố thương mại Uni-town Open PDF
  Chung cư The View Open PDF
  MIDORI PARK Open PDF
  Trường Quốc tế Việt Hoa Open PDF
  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương Open PDF