• Brown Line

  Tòa nhà Becamex → Đại học Quốc tế Miền Đông (No.55)

  Bus Stop Name Time-table
  Tòa nhà Becamex Open PDF
  Ngã ba Đại lộ Bình Dương – Huỳnh Văn Lũy Open PDF
  Thư viện Tỉnh Bình Dương Open PDF
  Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Dương Open PDF
  Ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Đức Thuận Open PDF
  Trường trung tiểu học Petrus Ký Open PDF
  Ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Mỹ Phước Tân Vạn Open PDF
  Trung tâm văn hoá thể thao Tp. Thủ Dầu Một Open PDF
  Ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Trần Ngọc Lên Open PDF
  Phạm Ngọc Thạch Số 1 Open PDF
  Ngã tư Đại lộ Hùng Vương – Võ Văn Kiệt Open PDF
  SORA gardens Open PDF
  Ngã tư Đại lộ Hùng Vương – Lê Lợi Open PDF
  Khách sạn Becamex Thành phố Mới Open PDF
  Trạm trung chuyển Hikari (No.1) Open PDF
  Sảnh sau Trung tâm hành chính Open PDF
  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương Open PDF
  Aroma – Lê Duẩn Open PDF

  Đại học Quốc tế Miền Đông → Tòa nhà Becamex (No.55)

  Bus Stop Name Time-table
  Đại học Quốc tế Miền Đông – Trạm số 2 Open PDF
  Aroma – Lê Duẩn Open PDF
  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương Open PDF
  Sảnh sau Trung tâm hành chính Open PDF
  Trạm trung chuyển Hikari (No.2) Open PDF
  Khách sạn Becamex Thành phố Mới Open PDF
  Ngã tư Đại lộ Hùng Vương – Lê Lợi Open PDF
  SORA gardens Open PDF
  Ngã tư Đại lộ Hùng Vương – Võ Văn Kiệt Open PDF
  Phạm Ngọc Thạch Số 1 Open PDF
  Ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Trần Ngọc Lên Open PDF
  Trung tâm văn hoá thể thao Tp. Thủ Dầu Một Open PDF
  Ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Mỹ Phước Tân Vạn Open PDF
  Trường trung tiểu học Petrus Ký Open PDF
  Ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Đức Thuận Open PDF
  Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Dương Open PDF
  Thư viện Tỉnh Bình Dương Open PDF
  Ngã Ba Đại Lộ Bình Dương – Huỳnh Văn Lũy Open PDF